Jack Sch­li­maz­l­nik

Werk

Ik schrijf al heel lang. Voor de school­krant, voor een stu­die­blad en voor mijzelf. Ik de­bu­teer­de met een gedicht in 1991 en met een kort­ver­haal in 1999 (allebei onder een ander pseu­do­niem). Beide beschouw ik als jeugd­zon­den - daar hebben we het dus niet meer over.

Tussen 1989 en ca. 2009 heb ik diverse verhalen ge­schre­ven èn afgerond: twee romans, acht thrillers, een En­gels­ta­lig post-apo­ca­lyp­ti­sche roman, en tien­tal­len korte verhalen, waaronder veel cyberpunk. Een aantal waren op mijn websites geplaatst, misschien heb je ze ooit gelezen. Sommige daarvan her­schrijf ik nu. Daarnaast schreef ik veel gedichten.

In 2002 is een kort En­gels­ta­lig verhaal van mij (Deep Below) ge­pu­bli­ceerd in een in zeer kleine oplage verspreid boek, waarin ook een verhaal van Markus Heitz stond - die toen nog helemaal niet bekend was.

Het serieuze werk begon in 2010, toen mijn eerste fantasy-verhaal werd ge­pu­bli­ceerd in Pure Fantasy 18+. Hieronder vind je een lijst met verhalen en waar je die kunt lezen.

Koop mij!

Verwacht:

Voorlopig niets… hou mijn Smash­words-pagina in de gaten voor eigen uitgaven.

Veel van mijn verhalen zijn niet zomaar meer te koop, je zult ze als twee­de­hands moeten zoeken. Zie de rech­ter­ko­lom voor details. Nog wel te koop:

 • Van oude goden, de dingen die niet voorbij gaan (2017), een Mythos-verhaal, is ge­pu­bli­ceerd in Won­der­waan (nummer 41, thema Dromen vanuit R'lyeh). Het nummer kun je na­be­stel­len, maar het is na­tuur­lijk beter als je lid wordt van NCSF en Won­der­waan voortaan au­to­ma­tisch thuis krijgt.
 • Stille wateren in de Nordic Noir bundel van uit­ge­ve­rij Let­ter­rijn
 • Tijd en ruimte (2015), waarmee ik bij Zinner Zinnen een tweede plaats behaalde, is ge­pu­bli­ceerd in Ganymedes 16.
 • Het lied van de pijn (2016), een nordic noir met een bite, is ge­pu­bli­ceerd in Won­der­waan (nummer 38, thema Droom­lan­den).
 • Hor­ror­win­ter. (2015, e-boek) Een groot aantal hor­ror­ver­ha­len met de winter als thema. Zwarte Piet, Elf­ste­den­toch­ten en andere ijskoude horror die de rillingen over je rug zal jagen.

  Let op: het boek zal worden aangevuld met nieuwe verhalen, waarna de prijs omhoog zal gaan voor wie het dan pas koopt. Doel: met het e-boek een papieren uitgave crowd­fun­den. Koop het e-boek, ontvang het papieren boek gratis als dat wordt ge­pu­bli­ceerd.

  Bekijk de book­trai­ler.

 • De kus van de meermin (2015) is ge­pu­bli­ceerd in Won­der­waan (nummer 35, thema De grote vaart). De kus van de meermin kwam in de shortlist van Edge Zero en werd ge­se­lec­teerd voor de wed­strijd­bun­del.
 • Telenn Du, de zwarte harp (2010/2011) in de bundel Echte liefde en andere fan­tas­ti­sche verhalen, uit­ge­ve­rij Ver­schijn­sel. Het verhaal eindigde als 10e bij de Paul Harland Prijs van 2010.

  Uit het ju­ry­rap­port:

  • (… )zeker een van de sterkste verhalen uit de wedstrijd. (Marcel Orie)
  • Erg fraaie legende met net zo fraai taal­ge­bruik (Thomas Olde Heuvelt)
  • Het oog voor detail van de auteur verdient hier wel een pluim. (Thirza Meta)
 • De Griekse kust en Twee bolletjes (2012, pseu­do­niem Judic Oostbroek) in de bundel Zwoele zo­mer­ver­ha­len, Clus­ter­uit­ge­ve­rij/Erya Media. De Griekse kust won de Banger Sisters schrijf­wed­strijd Auteurs with talent. Je kunt bij­voor­beeld hier het e-boek nog kopen, of deze twee verhalen (met nog enkele verhalen) gratis lezen in de bundel Kust, die o.a. via Smash­words is te down­lo­a­den. Erotiek? Een beetje. Uiteraard met een hor­ror­in­slag. Zie ook de boek­pre­sen­ta­tie op Schrijven Online.

  De bundel Zwoele Zo­mer­ver­ha­len is ook als paperback te koop. Ik heb ook geen au­teurs­exem­plaar ontvangen en heb het boek dus nooit gezien. Ook ontvang ik, noch een van de andere schrij­vers, royalties voor dit boek of het e-boek.

Lees mij!

Enkele van mijn teksten zijn door anderen (met mijn toe­stem­ming, c.q. op hun verzoek) online ge­pu­bli­ceerd.

Gastblog voor de steam­punkweek van Fan­ta­sy­we­reld:

Waarde lezer,

Het verheugt mij u welkom te mogen heten in dit gast­schrij­ven voor het elek­tro­ni­sche orgaan Fantasy Wereld-punt-enel. Mij is door me­juf­frouw Van O. gevraagd om, be­gees­terd als ik ben door het genre, iets te schrijven over steampunk. Een uit­no­di­ging die ik dankbaar aanvaard. [Lees verder] (PDF, ca. 100kB).

Deel 13 van het ver­volg­ver­haal Bloed op zand van Thril­ler­le­zers!:

Een aanslag in Sche­ve­nin­gen schokt Nederland [Lees het verhaal].

Deel 4 van het kerst­ver­volg­ver­haal Dresscode rood van Thril­ler­le­zers!:

Eva werkt als toi­let­juf­frouw op een kerst­markt. Dan wordt er een lichaam in een van de toi­lethok­jes gevonden... [Lees het verhaal].

Gastblogs bij Marjon Sarneel:

Vrees mij!

Hieronder vind je de verhalen waarmee ik aan wed­strij­den heb meegedaan. Zie Koop mij! voor de ge­pu­bli­ceer­de verhalen.

 • Algorythm'n'Blues werd tweede bij Fan­tas­tels 2016. In dezelfde wedstrijd belandde Een bug in het systeem op de 44e plaats en Liefe Got, ... op een roemloze 68e plaats.
 • De kus van de meermin (2015, Steampunk) werd elfde (shortlist, pu­bli­ca­tie) bij de eerste editie van Edge Zero (2016).
 • Stille wateren won pu­bli­ca­tie bij de Nordic Noir wedstrijd van uit­ge­ve­rij Let­terRijn (2016).
 • Het gelukkige land (2015, SF) kwam helaas niet verder dan de longlist van de Harland Award 2015.
 • Tijd en ruimte (2015, SF) werd tweede bij het Oogst­feest van het Zinniger Zinnen forum. Het verhaal wordt ge­pu­bli­ceerd in Ganymedes 16.
 • Demiurg (2015, SF) werd eerste in de sPEAKs CAPSLOC SF-schrijf­wed­strijd. Het is o.a. op Hebban ge­pu­bli­ceerd.
 • De poule des doods (2014, horror) is een hor­ror­ver­haal over voetbal en is ge­pu­bli­ceerd in Held (nummer 2). Ik schreef het naar aan­lei­ding van het WK van 2014.
 • Hier en daar een bui (2013, fantasy) eindigde bij Fan­tas­tels 2013 op een roemloze 107e plaats. Het verhaal kun je via Smash­words gratis down­lo­a­den. Icarus afgedaald (1996, cyberpunk) is een oud verhaal dat eerder Op de vleugels van de voor­uit­gang heette. Bij Fan­tas­tels 31 eindigde "mijn oude ik" op de 73e plaats, o.a. omdat cyberpunk niet meer van deze tijd is.
 • De held van Hunzelo (2012, steampunk). Dit verhaal werd derde bij Fan­tas­tels 2012. De halszaak (2012, steampunk) behaalde de 14e plaats en het hor­ror­ver­haal Kruipend duister (2011, horror) de 45e. Alledrie de verhalen heb ik via Smash­words ge­pu­bli­ceerd, De held van Hunzelo in de steampunk bloem­le­zing In de schaduw van het Kee­zen­ding.
 • Ontwaakt, ver­wor­pe­nen der aarde! (2012, horror) eindigde op een roemloze 34e plaats bij de Fantasy Strijd Brugge.
 • Een van ons (2012, horror) Dit verhaal werd eerste in de Thor-schrijf­wed­strijd van WB*Fantasy.
 • De Griekse kust (2012, erotische thriller; onder pseu­do­niem Judic Oostbroek) Dit verhaal werd eerste in de Zwoele zo­mer­ver­ha­len-editie van Auteurs with talent van Banger Sisters en is ge­pu­bli­ceerd door Erya Media. Het is opgenomen in mijn e-Bundel Kust.
 • Achter de horizon is alles anders (2012, sci­en­ce­fic­ti­on) Mijn inzending voor de Trek Sagae wedstrijd werd helaas laatste (van slechts zes deel­ne­mers). Ik deed op het laatste moment mee omdat er anders on­vol­doen­de deel­ne­mers waren voor een tweede ronde.
 • Uitzicht op de Flethe (2011, literair/horror) Mijn inzending voor de Philips Voi­ce­re­cor­der-wedstrijd, uit­ge­schre­ven door Schrijven Magazine. Niet gewonnen.
 • Koe­koeks­klok en to­ver­lan­taarn (2011, literair) Mijn inzending voor de Piet Paaltjens Prijs 2011. Ik weet niet waar het is gestrand.
 • De in nevelen gehulde laatste dagen van op­per­koop­man Bik Alberts (2011, steampunk) - Mijn eerste inzending voor de Paul Harland Prijs 2011. Het heeft helaas de shortlist niet gehaald.
 • De spoken van de Sche­me­ring­pas (2011, fantasy) - Mijn tweede inzending voor de Paul Harland Prijs 2011. Ook dit verhaal haalde de shortlist niet. Het is ge­pu­bli­ceerd in Held nr 4 (2015) (van het dub­bel­tijd­schrift Vamp&Held).
 • Voor een dubbeltje geboren (2011, fantasy). Deze inzending voor de the­ma­wed­strijd Een praatje bij een plaatje van Pure Fantasy haalde het helaas niet. En zonder het plaatje is het verhaal niet veel waard.
 • Gekwetter (2011, fantasy). Mijn inzending voor de Fantasy Strijd Brugge van 2011. Het verhaal werd 35e.
 • Op ons kunt u bouwen (2010, horror/fantasy). Dit verhaal werd derde bij de Unleash Award 2011. Om diverse redenen zag ik af van pu­bli­ca­tie.
 • Wolven op de weg (2010, horror). Het verhaal kreeg van jurylid Rik Raven een "wildcard" in de Unleash Award 2011 en eindigde mede daardoor op de 16e plaats.
 • Picasso heeft de late dienst (2010, horror). Deze gewaagd-ex­pe­ri­men­te­le inzending voor de Pure Fantasy wedstrijd On­der­ste­bo­ven ging roemloos ten onder. Het verhaal is te down­lo­a­den via Smash­words.
 • Dood­sen­gel (2010, thriller) Een verhaal voor Libelle. De bedoeling was het begin van een thriller aan te vullen. Ik heb nooit een uitslag gezien. Het is nu opgenomen in de bundel Kust.
 • Een schat van een draak (2010, fantasy). Oor­spron­ke­lijk in­ge­stuurd voor een schrijf­wed­strijd van Schrijver Gezocht?! met het thema "draken". Het werd 4e (van zeven verhalen). Het is later bij Geekstijl ge­pu­bli­ceerd.
 • Het zilver van Niilantis (2010, literair) De Niilantis-schrijf­wed­strijd werd uit­ge­schre­ven door de Bi­bli­o­theek Waterweg, die ook de Piet Paaltjens Prijs or­ga­ni­seert. Mijn verhaal werd tweede van een onbekend aantal in­zen­din­gen.
 • Diva in nood (2009, sci­en­ce­fic­ti­on/parodie). Dit is in­ge­zon­den voor de Unleash Award 2010. Deze parodie op de space opera eindigde ergens in de mid­den­moot.
 • Re­sul­ta­ten uit het verleden (2009, fantasy). Mijn eerste inzending voor een Pure Fantasy The­ma­wed­strijd. Het thema was Bloed. Het verhaal werd vierde. Als her­schre­ven ve­te­ra­nen­ver­haal bij Fan­tas­tels 2013 eindigde het onder de titel Garanties voor de toekomst op de 41e plaats.
 • Traan van de maan (2009, fantasy). Voor mij was dit meer een "proef­ver­haal": kwam een .doc bestand wel goed aan bij Pure Fantasy? Ik schreef het kort voor de deadline na een herhaalde oproep van de or­ga­ni­sa­tor (Day & Night), omdat er nog maar zo weinig in­zen­din­gen waren. Volgens mij werd het laatste.

Daarnaast heb ik ook aan wed­strij­den voor het kun­ste­naars­fo­rum The Ravens Nest en uit­da­gin­gen van het schrij­vers­fo­rum Tabula Rasa/On­be­schre­ven.nl verhalen ge­schre­ven. Beide fora bestaan helaas niet meer. Op 120 woorden zijn enkele ul­tra­kor­te verhalen van mij te vinden.