Jack Sch­li­maz­l­nik

Verbind

De op­som­min­gen zijn in al­fa­be­ti­sche volgorde.

Fora voor schrij­vers

Hieronder vind je een selectie van fora die over schrijven gaan.

Schrijven Online Salon

Het forum van de schrij­versi­te Schrijven Online richt zich niet alleen op het genre. De on­der­wer­pen zijn daardoor vaak wat breder dan op bij­voor­beeld Pure Fantasy. Omdat het forum vooral wordt bezocht door be­gin­nen­de schrij­vers en schrij­vers die met Publish-on-Demand uit­ge­ge­ven zijn, is het in­for­ma­tie­ve gehalte niet hoog. De site zelf geeft meer in­for­ma­tie, net als het papieren Schrijven Magazine.

Zinniger Zinnen

Besloten forum met een uit­druk­ke­lij­ke nadruk op beter schrijven.

Facebook

Op Facebook zijn heel veel schrijf­groe­pen te vinden. Het voert te ver om ze allemaal op te noemen. Kijk bij­voor­beeld eens bij de groepen van je favoriete schrij­vers of bij hun Likes.

Advies

De on­der­staan­de websites zijn altijd handig voor schrij­vers.

Diversen

Enkele hy­per­links uit mijn fa­vo­rie­ten die niet per se iets met schrijven hebben te maken:

Second Life

Af en toe ben ik in Second Life te vinden. Op het moment ben ik er dakloos. Neem contact met me op om samen eens door New Babbage, Caledon of Schoon­dam­me en omgeving te lopen.

Ik gebruik Second Life ook om in­spi­ra­tie op te doen. Veel sims hebben een bepaalde sfeer die ik in een verhaal goed kan gebruiken. Er zijn relatief veel steampunk-sims, maar andere sferen zijn eveneens de moeite waard. Er zijn ook sims die in­for­ma­tie over een bepaald gebied in First Life geven.

Voor Second Life heb je een viewer nodig. Die kun je gratis down­lo­a­den van de Second Life-website. Je kunt ook een viewer als Phoenix gebruiken.