Jack Sch­li­maz­l­nik

Schrijf

Schrijf je zelf ver­beel­dings­li­te­ra­tuur? Op deze pagina vind je een aantal links naar tijd­schrif­ten, schrijf­wed­strij­den en uitgevers die mogelijk in jouw verhalen zijn geïn­te­res­seerd. De op­som­min­gen zijn in al­fa­be­ti­sche volgorde.

Schrijf­wed­strij­den

Een goed overzicht van alle (actuele) schrijf­wed­strij­den is te vinden op de website Schrijven Online, zie ook de RSS-feed hiernaast. Hieronder geef ik alleen een beknopt overzicht van de meest bekende en ge­waar­deer­de genre-wed­strij­den.

 • Fan­tas­tels

  Gericht op de beste pu­bli­ceer­ba­re verhalen. Berucht om zijn stevige ju­ry­rap­por­ten. Verhalen tot 12.000 woorden. Deadline 31 oktober.

 • Harland Award voor verhalen

  (voorheen King Kong Award, Mil­len­ni­um­prijs, Paul Harland Prijs, Harland Award)

  De langst lopende genre-wedstrijd. Verhalen tot 10.000 woorden. Deadline in de nazomer.

 • Trek Sagae

  De enige gen­re­wed­strijd waarbij je tussen de rondes door je verhaal met ju­ry­com­men­taar kunt ver­be­te­ren!

 • Edge.Zero

  De wedstrijd voor het beste gen­re­ver­haal van het jaar. Alle in­zen­din­gen van de gen­re­wed­strij­den kunnen meedoen, en de pu­bli­ca­ties van korte verhalen.

Ken je een wedstrijd die er niet bij staat? Laat het me weten. Het criterium is dat de wedstrijd re­gel­ma­tig wordt ge­or­ga­ni­seerd, al meer dan een keer moet hebben plaats­ge­von­den, en uit­slui­tend of voor­na­me­lijk is gericht op ver­beel­dings­li­te­ra­tuur.

Tijd­schrif­ten

Wanneer je een wedstrijd (net) niet wint (en zelfs als je wel wint), kan je jouw verhaal eventueel insturen naar een van de volgende tijd­schrif­ten:

Deze tijd­schrif­ten worden op papier ge­pu­bli­ceerd. Online tijd­schrif­ten (e-Zines, Blogs) pu­bli­ce­ren ook verhalen in het genre. De lijst is erg lang, iedere criterium voor een selectie doet anderen onrecht.

Ken je een papieren of e-Book tijd­schrift dat ver­beel­dings­li­te­ra­tuur pu­bli­ceert? Laat het me weten.

Uitgevers

Hieronder vind je een lijst met uitgevers. Hierin heb ik alleen uitgevers (geen Publish on Demand-bedrijven) opgenomen die boeken uit de ver­beel­dings­li­te­ra­tuur van Ne­der­lands­ta­li­ge genre-schrij­vers uitgeven of daarvoor openstaan. Daar­ach­ter staan een of meer namen van auteurs die door hen ge­pu­bli­ceerd zijn.

Mis je een uit­ge­ve­rij die aan die eisen voldoet? Laat het me weten!