Jack Sch­li­maz­l­nik

His­to­ri­sche ver­wij­zin­gen

  • be­le­gen­woor­den.nl - Neer­landsch Ge­noot­schap ter be­vor­de­ring van het Belegen Woord
  • Kramat.be - Uit­ge­ve­rij Kramat
  • Boek­pre­sen­ta­tie Kust op Schrijven Online is verdwenen
  • "Pure Fantasy was een Ne­der­lands­ta­lig tijd­schrift dat korte fantasy-, sci­en­ce­fic­ti­on- en hor­ror­ver­ha­len van schrij­vers uit Nederland en België pu­bli­ceert." – Wikipedia
  • Schrijver gezocht?!
  • "WBfantasy is onderdeel van Uit­ge­ve­rij We­reld­bi­bli­o­theek en brengt fan­ta­sy­li­te­ra­tuur uit de hele wereld, met onder meer Spaanse, Ita­li­aan­se, Indiase en Duitse auteurs." fan­ta­sy­we­reld.nl
  • zin­ni­ger­zin­nen.nl - Forum