Jack Sch­li­maz­l­nik

Leef

Ik ben Jack. Ik schrijf, omdat ik verhalen wil vertellen. Ik hoop dat jij ze wilt lezen.

's Nachts

Zodra ik 's avonds thuis kom, ga ik lezen of schrijven. Wat ik al heb ge­schre­ven, vind je op de pagina WERK. Bovendien maak ik zo nu en dan een video, een tekening of een stukje muziek (als ik het zo mag noemen).

Ik vind het be­lang­rijk dat schrij­vers zichzelf blijven ver­be­te­ren, daarom geef ik graag feedback. Daarom heb ik gejureerd bij Fan­tas­tels in 2009, 2010 en 2011. Ook jureerde ik bij de the­ma­wed­strijd Steampunk van Pure Fantasy. Want ik ben fan van steam­punk­ver­ha­len en laat dat ook overal weten, zoals in mijn gastblog bij Fan­ta­sy­we­reld.

Omdat ik mij meer op een echt debuut en "de tweede" wil richten, zal ik voorlopig weinig kunnen (proef)lezen.

Overdag

Ik werk als do­cu­men­ta­list bij een groot soft­wa­re­be­drijf. Dat houdt in dat ik de hand­boe­ken schrijf die jij nooit leest. Voordat ik daarmee begon, heb ik gewerkt als help­deskme­de­wer­ker, office manager (eigenlijk: Jack of all trades), ap­pli­ca­tie­be­heer­der, roadie, assistent-sys­teem­be­heer­der en ambtenaar.

Vroeger

Eind 1970 werd ik geboren in de schit­te­ren­de stad Schoon­ho­ven. Dat ge­schit­ter kwam van alle ver­zil­ver­de prullaria waar­tus­sen ik ben op­ge­groeid. Buiten de stad lagen de eindeloze polders, de trage stromen en, over de horizon, alle fantasy-werelden die je je kunt bedenken. Binnen de stad was een bi­bli­o­theek die ik vrijwel heb leeg­ge­le­zen.

In 1989 ging ik aan de TU Delft Bouwkunde studeren en bekwaamde me vooral in ver­keers­kun­de, land­schaps­kun­de, dorps­ont­wik­ke­ling en ne­der­zet­tings­ge­schie­de­nis (his­to­ri­sche geografie). Dat komt allemaal goed van pas als je een fantasy-wereld wilt bouwen! In 1996 haalde ik helaas mijn in­ge­ni­eurs­di­plo­ma en was het speel­kwar­tier van mijn leven voorbij.

In 1991 verhuisde ik naar Den Haag. Ook schit­te­rend, maar daar is het vooral kla­ter­goud.

In 2014 ben ik terug naar de Zil­ver­stad verhuisd.

Ik

Mijn naam is Jack Sch­li­maz­l­nik. Dat is een pseu­do­niem. Ik kom uit een grote familie met veel kun­ste­naars, onder hen zijn fo­to­gra­fen, filmers, beeld­hou­wers, zil­ver­sme­den, schilders, mu­zi­kan­ten, maar ook dichters en andere schrij­vers. Sommigen zijn daarmee erg bekend geworden. Om ver­war­ring en vragen over "ben jij familie van…?" te vermijden, leek het mij handiger een uniek pseu­do­niem te kiezen.

Wij

Ik ga liever niet naar ge­le­gen­he­den met veel mensen zoals beurzen, boek­pre­sen­ta­ties, sig­neer­ses­sies, boe­ken­bals, prijs­uit­rei­kin­gen. Bij veel mensen om mij heen kan ik niemand meer verstaan, ook degene naast me niet. Dus helaas, die feestjes moet ik aan me voorbij laten gaan. Maar voor grote chat­ses­sies online draai ik mijn hand niet om.

Wil je meer van mij weten? Lees dan mijn verhalen of mijn blog. Of e-mail me voor een afspraak onder vier tot tien ogen.